Foto: Folio

Utvecklingsprogrammet

Klart Ledarskap är ett utvecklingsprogram för ledare som strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra.

Utvecklingsprogrammet ger dig färdigheter och konkreta verktyg som skapar effektivt samarbete med kollegor, medarbetare och kunder samt hjälper dig att bli en tydligare ledare.

Hur går det till?

Utbildningen är upplevelsebaserad och utgångspunkten är din egen verklighet och erfarenhet. Teoretiska begrepp och modeller varvas med reflektioner och praktiska övningar där ni deltagare i par och grupper tränar på verkliga arbetssituationer. Du väljer tidigt i utbildningen en lärpartner, ni coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela programmet.

Innehåll

Fokus på medvetenhet
Genom att vara klar över vad du själv står för, tänker och vill kan du påverka din omgivning på ett konstruktivt sätt. Som ledare behöver du ha förmåga att snabbt ringa in vad som är fakta och vad som är din personliga tolkning av situationen.

Fokus på tydliga beskrivningar
När du som ledare har förmåga att beskriva dina idéer och intentioner på ett tydligt och inspirerande sätt skapar det motivation och verkligt engagemang hos andra. Med tydliga beskrivningar minimerar du också risken att andra missförstår dig eller gissar sig till vad du står för.

Fokus på uppriktig nyfikenhet
En klar ledare är nyfiken på andras upplevelser och ser att det är berikande för att åstadkomma resultat. Klart Ledarskap handlar om att kunna lyssna på och få andra att berätta om sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter utan att de påverkas av din uppfattning.

Fokus på klarhet och lärande samtal
Lärande samtal är ett strukturerat verktyg som skapar ömsesidigt lärande mellan kollegor och har potential att öka lärandet i hela organisationen.

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE