Foto: Fredrik E Laaksonen

Ett klart ledarskap för kommunen framåt

Nyköping är en kommun i framkant. Kommunen gör en stor satsning på alla sina ledare. Cirka 180 personer i ledarfunktioner ska gå utbildningen Klart Ledarskap.
– Ledarskapet är nyckeln till att vi når våra mål och kan erbjuda god service till medborgarna. Tillsammans med centrala ledningslaget har jag beslutat att vi ska satsa på Klart Ledarskap för att stärka ledarna i deras viktiga uppdrag, säger kommundirektör Erik Carlgren.

Raka budskap


Han berättar att Nyköpings kommun utvärderat flera olika utbildningar.
– Vi har studerat olika koncept och fastnat för det här. Det handlar om att kunna ge raka, ärliga och tydliga budskap.

Klart Ledarskap stärker förmågan till dialog och relationer på arbetsplatsen. Just detta går i linje med organisationens värdegrund: I Nyköpings kommun kan och vill alla medarbetare göra ett gott arbete.

De chefer och ledare som hittills deltagit anser att de fått lära sig nya saker. Några berättar till exempel om nyttan av att få lära sig att vi alla tolkar olika utifrån våra personliga erfarenheter. Klart ledarskap handlar just om det. Att vi aldrig kan ha exakt samma upplevelse och därför behöver kommunicera tydligt för att kunna samarbeta och ha goda relationer med varandra. En av dem som fått uppleva detta är Cecilia Rasmussen, enhetschef inom Vård & Omsorg.

– Jag har blivit tydligare i att beskriva hur jag upplever en situation men också i hur jag uppfattar andra. Nu utgår jag inte ifrån att andra tänker som jag. Jag är mer noggrann med att fråga efter deras synpunkt, eller att säga ”nu förstår jag inte riktigt hur du menar – kan du förklara mer kring hur du tänker”, säger hon.

Använda verktyg


Cecilia Rasmussen tillhör den första gruppen som gick utbildningen i oktober år 2009. Hon har redan tagit med sig en hel del till sin vardag.

– Jag tycker kursen var jättebra. Klart Ledarskap stämde med mina värderingar, hur jag vill jobba. Därför hade jag lätt att ta det till mig och använda verktygen.

Två andra deltagare, chefen för kommunens växthus Pat Radestad och förskolechefen Stefan Berg, är också nöjda – men säger också att kursen är krävande.

– Hela upplägget utmanar. Du måste bidra själv hela tiden. Många moment är praktiska övningar med egna vardagssituationer som scenario. Det blir en hjälp att lösa problem och se sin egen vardag med nya ögon. Så långt ifrån ”sitt och lyssna-utbildning” man kan komma men just därför väldigt givande också på ett personligt plan, säger Stefan Berg.

Av:

Anna Malm

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE