Engaging Thought Leaders
- en intervju med Gervase Bushe

En intervju med Gervase Bushe, professor i ledarskap och organisationsutveckling och vd för Clear Learning Ltd.

I denna artikel beskriver Gervase Bushe varför vi har svårt att upprätthålla samarbetsorganisationer (collaborative organizations) och vad vi kan göra för att undvika de problem som är orsaken.

Gervase beskriver strategier för att bygga hållbart partnerskap. Det handlar bland annat om att en ledare behöver vara tydlig när han/hon förmedlar sina tankar och intentioner och samtidigt visa nyfikenhet och få andra att ärligt beskriva sina åsikter. Ledaren behöver utveckla sin förmåga att skapa relationer som bygger på öppenhet, ärlighet och respekt.  Ledaren behöver ha ett uppskattande förhållningssätt och se potential, styrka och möjligheter hos andra.

I artikeln beskrivs också en del ur Gervase bok Clear Leadership: Sustaining Real Collaboration and Partnership at Work, som handlar om mentala kartor. Våra mentala kartor påverkar hur vi uppfattar och tolkar omgivningen. Gervase beskriver "Cardwork" som är en metod som hjälper till att synliggöra och beskriva våra mentala kartor.

Ladda nerPDF (pdf, 561.8 kB)

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE