Examensarbete om KL

Elin Stahre, psykologstudent vid Linköpings universitet, skrev våren 2009 examensarbetet Överföring av kunskaper och färdigheter från utbildning till organisation - Användning av ledarskapsutbildningen Klart Ledarskap.

Syftet med arbete var att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie undersöka kursdeltagarnas och deras kollegors upplevelse av användningen av utbildningen, samt vad kursdeltagarna upplevde som underlättande respektive hindrande faktorer för tillämpningen.

Ladda nerPDF (pdf, 1020 kB)

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE