Hur påverkar Klart Ledarskap Konflikthanteringsförmågan?

Sammanfattning av forskningsartikel: ”Engaging Conflict: The impact of Clear Leadership training on how people think about conflict and its management”, Gervase Bushe, Simon Fraser University (2006)
Denna forskningsstudie påvisar betydelsen av Klart Ledarskap för att förändra synen på konflikter och möjligheterna att hantera konflikter.

Ledare från en vårdinstitution deltog i ett ledarskapsprogram där Klart Ledarskap utgjorde huvuddelen. Ett randomiserat urval av dessa ledare (38 st.) genomgick intervjuer och fick svara på frågeformulär om deras syn på konflikter och deras sätt att hantera konflikter, före och efter deltagande i programmet.

Resultat som framkom visade att ledares syn på konflikter under programmet förändrades. Den gick från att vara baserad på att konflikter är ett resultat av personliga skillnader, brist på överensstämmelse i mål eller konkurrerande intressen, s.k. ”interest based conflict” till att vara en ”story based conflict”. Det senare betyder att konflikter ses som ett sätt att skapa förståelse av en svår relation, vi skapar en egen berättelse om konflikten.

Denna post-modernistiska syn på konflikter förmedlades implicit i programmet, och denna narrativa syn hur vi skapar mening av konflikten och agerar utifrån den meningsförståelsen är också en grundläggande tankegång i KL.

Studien visar också hur ledarnas förmåga till konflikthantering ökade såväl som deltagarnas faktiska konfliktlösning insatser, när de förändrat sin grundläggande syn på konflikter till ”story-based”. Detta till skillnad från ledare som fortfarande behöll synen på konflikter som huvudsakligen ”interest- based”.

65% av deltagarna beskrev att de använt sin nya förståelse och verktyg till att medla konflikter mellan individer och grupper.  45% coachade andra till att effektivt hantera konflikter.

Ladda nerPDF (pdf, 381 kB)

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE