Vad är det som leder till kunskapsöverföring av “mjuk-kunskap” vid Klart Ledarskapsträning?

Sammanfattning av kasusstudie: ”Leadership Development Training Transfer: A case Study of Post- Training Determinants”. Journal of Management Development,   Gilpin-Jackson, Y. & Bushe, G, (2007)
En litteraturstudie, kvantitativa analyser och intervjuer med deltagare i ett ledarskapsprogram visade att faktisk användning av nya färdigheter påverkades av andra faktorer än deltagarnas värdering av träningens betydelse.

Antalet deltagare från samma företag som genomgår utbildningen är en faktor, att den egna ledaren går utbildningen är en annan. Att få socialt stöd, som uppmuntran eller positiv återkoppling associerades till positiv värdering av utbildningen men inte till faktiskt användande av ny kunskap.

Det att få se andra praktisera den nya kunskapen ”in action” och få möjlighet att coacha varandra i lärandet var faktorer som påverkade faktiskt lärande och användningen av nyförvärvade kunskaper positivt.

Studien visar den positiva betydelsen av Klart Ledarskaps pedagogik och sätt att arbeta med kunskapsöverföring, för att föra utbildningens faktiska resultat ut  i organisationen.

Ladda nerPDF (pdf, 222.7 kB)

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE