”Vi har fått säkrare chefer som är bättre på att kommunicera”

Från en traditionell förvaltning med kommunala anslag till en modern kunskapsorganisation som tjänar sina egna pengar. Det är den utveckling Västerås stads utförarorganisation proAros genomgått under några år.

– Klart Ledarskap har hjälpt oss att bygga en organisation som är anpassad till den nya verklighet vi lever i, säger proArosdirektören Pär Eriksson.

– Utbildningen har gett oss säkrare chefer som är bättre på att kommuncera.

Per Ericsson, proAros

Skolan, vården, omsorgen och de övriga verksamheter som proAros arbetar med utsätts för allt större konkurrens. Men konkurrensen är inget som Pär Eriksson räds.

– Tvärtom, säger han. Den triggar oss och pushar på utvecklingen.

När han målar upp bilden av hur förändringens vindar sveper fram pekar han också på nya och delvis andra krav som kommuninvånarna ställer jämfört med tidigare. Bland annat handlar det om mer individuella lösningar inom den kommunala servicen.

Till förändringarna hör också det ekonomiska trycket. Här finns dock inget mer att hämta genom att ”springa fortare”, anser Pär Eriksson. Istället handlar det om att göra saker och ting annorlunda.

Ledarskap i ny tid


För att klara konkurrensen, ekonomin och de nya kraven från medborgarna måste proAros anpassa sin organisation och sitt ledarskap till den nya tiden.

– Den tidigare kommunala organisationen har byggt svensk välfärd, säger han.

Men idag är den historiskt förbrukad.

Tidigare kännetecknades organisationen av ett ”top-down”-tänkande. Kunskapen fanns i toppen och skulle på olika sätt föras ner i organisationen. Den moderna kunskapsorganisation proAros vill bygga ställer krav på en annan sorts ledare, som tar till vara den kunskap som finns i hela organisationen.

När Pär Eriksson för några år sedan kom i kontakt med Klart Ledarskap kände han att konceptet passade väl in på proAros läge. Han lockades av systemtänkandet
där allt hänger ihop.

– Och så är det klart och tydligt och inte bara allmänt prat.

Alla erbjuds Klart Ledarskap


Utbildningen i Klart Ledarskap har inom proAros genomförts i etapper. Först utbildades den centrala ledningsgruppen och därefter ett par mindre grupper med enhetschefer.
Försöken slog väl ut och ledde till att samtliga enhetschefer erbjuds utbildning i Klart Ledarskap. Totalt har nu ett par hundra personer utbildats.

Pär Eriksson ser redan tecken på säkrare chefer som är bättre på att kommunicera. För i grunden är det kommunikation det handlar om. Eller möten, som han föredrar att kalla det.

– Det är mötet med västeråsarna som är det värdeskapande i vår verksamhet.

BESTÄLL BOKEN KLART LEDARSKAP

Vad hände egentligen med det lovande samarbetet med din chef, dina kollegor och medarbetare? Trots goda intentioner gör dolda agendor, ouppklarade konflikter och missförstånd att ambitionen om framgångsrikt partnerskap har kommit av sig.

I boken Klart Ledarskap presenterar Gervase R. Bushe sina idéer och forskningsrön kring de färdigheter som behövs för att utveckla framgångsrikt samarbete och partnerskap.

13 700 sålda exemplar.

Läs mer och beställ »

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Drygt 6000 deltagare har gått Klart Ledarskap.

Information om aktuella datum för öppna utbildningar.

Läs mer »

NÄTVERKET KLART LEDARSKAP

Klart Ledarskap får endast ledas av licensierade instruktörer.

Läs mer »

KLART LEDARSKAP C/O PROVINS FEM  |  TEGNÉRLUNDEN 3  |  111 61 STOCKHOLM  |  +46 (0)8-441 04 00  |  KLARTLEDARSKAP@PROVINSFEM.SE