Examensarbete om KL

Elin Stahre, psykologstudent vid Linköpings universitet, skrev våren 2009 examensarbetet Överföring av kunskaper och färdigheter från utbildning till organisation - Användning av ledarskapsutbildningen Klart Ledarskap.

Syftet med arbete var att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie undersöka kursdeltagarnas och deras kollegors upplevelse av användningen av utbildningen, samt vad kursdeltagarna upplevde som underlättande respektive hindrande faktorer för tillämpningen.

Ladda nerPDF (pdf, 1020 kB)