Hur kan Klart Ledarskap påverka individens och organisationens förmågor?

Sammanfattning av evalueringsstudie Klart Ledarskap: ”Evaluating Clear Leadership’s Impact on Individual- & Organizational Performance” av Gervase Bushe, Simon Fraser University (2006)

Denna studie beskriver hur deltagande i utbildningen Klart Ledarskap påverkar individens och organisationens förmåga (performance).

Intervjuer utfördes med deltagare, vilket utgjorde ett kvalitativt och kvantitativt underlag för studien. Studien visar bland annat stor kunskapsöverföring av förmågor till den dagliga verkligheten.

Över 40 % av deltagarna rapporterade att de använder den nya kunskapen dagligen eller hela tiden, mest populärt var att använda var upplevelsekuben, det beskrivande självet och det nyfikna självet. Fantastiskt nog så sa alla deltagarna att deras effektivitet som ledare hade påverkats positivt. 60 % gav exempel som visade att de blivit mer effektiva.

Flera deltagare menade att även om inte tillräcklig tid gått vid tidpunkten för intervjun för att man skall kunna se resultat på organisationsnivå, så kunde mer än hälften identifiera förbättrad organisatorisk ”performance” i form av bland annat en friskare arbetsplats och förbättrad uppslutning runt organisationens mål.

Påverkan efter programmet Klart Ledarskap:

  • 40 % använde nya färdigheter dagligen eller hela tiden
  • 70 % beskrev att de upplevde ”empowerment”
  • 76 % betygsatte programmet som ”outstanding”
  • 100 % rapporterade att de nu var bättre ledare.
  • 95 % hanterade konflikter genom att använda färdigheter från Klart Ledarskap
  • 54 % påvisade fördelar för organisationen.

Ladda nerPDF (pdf, 737.2 kB)