Vad är det som leder till kunskapsöverföring av “mjuk-kunskap” vid Klart Ledarskapsträning?

Sammanfattning av kasusstudie: ”Leadership Development Training Transfer: A case Study of Post- Training Determinants”. Journal of Management Development,   Gilpin-Jackson, Y. & Bushe, G, (2007)
En litteraturstudie, kvantitativa analyser och intervjuer med deltagare i ett ledarskapsprogram visade att faktisk användning av nya färdigheter påverkades av andra faktorer än deltagarnas värdering av träningens betydelse.

Antalet deltagare från samma företag som genomgår utbildningen är en faktor, att den egna ledaren går utbildningen är en annan. Att få socialt stöd, som uppmuntran eller positiv återkoppling associerades till positiv värdering av utbildningen men inte till faktiskt användande av ny kunskap.

Det att få se andra praktisera den nya kunskapen ”in action” och få möjlighet att coacha varandra i lärandet var faktorer som påverkade faktiskt lärande och användningen av nyförvärvade kunskaper positivt.

Studien visar den positiva betydelsen av Klart Ledarskaps pedagogik och sätt att arbeta med kunskapsöverföring, för att föra utbildningens faktiska resultat ut  i organisationen.

Ladda nerPDF (pdf, 222.7 kB)