Engaging Thought Leaders
- en intervju med Gervase Bushe

En intervju med Gervase Bushe, professor i ledarskap och organisationsutveckling och vd för Clear Learning Ltd.

I denna artikel beskriver Gervase Bushe varför vi har svårt att upprätthålla samarbetsorganisationer (collaborative organizations) och vad vi kan göra för att undvika de problem som är orsaken.

Gervase beskriver strategier för att bygga hållbart partnerskap. Det handlar bland annat om att en ledare behöver vara tydlig när han/hon förmedlar sina tankar och intentioner och samtidigt visa nyfikenhet och få andra att ärligt beskriva sina åsikter. Ledaren behöver utveckla sin förmåga att skapa relationer som bygger på öppenhet, ärlighet och respekt.  Ledaren behöver ha ett uppskattande förhållningssätt och se potential, styrka och möjligheter hos andra.

I artikeln beskrivs också en del ur Gervase bok Clear Leadership: Sustaining Real Collaboration and Partnership at Work, som handlar om mentala kartor. Våra mentala kartor påverkar hur vi uppfattar och tolkar omgivningen. Gervase beskriver "Cardwork" som är en metod som hjälper till att synliggöra och beskriva våra mentala kartor.

Ladda nerPDF (pdf, 561.8 kB)