Utvärdering av Klart Ledarskap inom proAros, Västerås stad

En student vid Personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet har genom en enkätundersökning utvärderat ledarutbildningen Klart Ledarskap som samtliga chefer inom proAros gått sedan den infördes 2006.

Syftet med rapporten är att undersöka om cheferna som deltagit upplever att utbildningen och de metoder som lärs ut har hjälpt dem att utveckla sitt ledarskap, sina relationer till medarbetare samt klimatet på arbetsplatsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utvärdering Klart Ledarskap, proAros, Västerås stad.pdf 957.7 kB 2013-09-24 11.11