Klart Ledarskap

Klart Ledarskap är ett fyra dagar långt ledarutvecklingsprogram som stärker deltagarnas förmåga att skapa och bibehålla goda samarbetsrelationer med kollegor, medarbetare, kunder och samarbetspartners – relationer byggda på partnerskap. Utifrån tolv konkreta färdigheter tränar du med andra chefer och ledare på att bygga och stärka partnerskap, med syftet att lyckas med ditt och verksamhetens uppdrag och mål.

Utbildningen är upplevelsebaserad där utgångspunkten är deltagarnas verklighet och erfarenhet. Teoretiska begrepp och modeller varvas med reflektioner och praktiska övningar där deltagarna i par och grupper tränar på arbetssituationer utifrån deltagarnas egna arbetsvardag.

Vad ger Klart Ledarskap dig?

Ett förhållningssätt och verktyg som hjälper dig att:

  • öka din självkännedom genom att förstå och hantera dina egna reaktioner i samarbete med andra i arbetslivet
  • skapa tydlighet i vad du själv står för, tycker och vill, för att kunna påverka din omgivning på ett tillitsfullt och konstruktivt sätt
  • kunna beskriva dina intentioner och idéer så att de skapar engagemang och motivation i din organisation
  • lära dig att lyssna på och få andra att berätta om sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter
  • skapa ett ömsesidigt lärande mellan kollegor och på så sätt öka lärandet i den egna organisationen

Läs mer om utbildningen nedan eller klicka här.

Tillit, partnerskap och relationsfärdigheter – ledarskap i en ständigt föränderlig verklighet

Vår tids organisationer förändras snabbt och nya utmaningar står ständigt för dörren. Förväntningarna på att kunna ändra riktning och förhålla sig till nya omständigheter ställer emellanåt stora krav på flexibilitet för både chefer och medarbetare. För chefer är det inte längre möjligt att ha detaljerad kunskap om alla delar av verksamheten eller om alla medarbetares förmågor, eftersom denna verklighet hela tiden förändras. En avgörande framgångsfaktor för en organisation idag är därför att dess chefer leder genom tillit och partnerskap.

Effektiv partnerskapsträning handlar inte bara om att skapa goda relationer, utan bygger på forskningsbaserad kunskap om att verksamhets- och målfokus ger mer ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att leda via partnerskap och tillit innebär att de utmaningar som relationer kan utgöra för en verksamhet, blir mindre framträdande. De relationella frågorna blir integrerade med verksamheten och dess målsättningar.

Utbildningens fyra dagar har olika fokusområden.

Medvetenhet
Genom att vara klar över vad du som ledare tänker, själv står för och vill kan du påverka din omgivning på ett konstruktivt sätt.

Tydliga beskrivningar
När du som ledare har förmåga att beskriva dina idéer och intentioner på ett tydligt och inspirerande sätt, skapar det motivation och verkligt engagemang hos andra och minimerar risken för missförstånd.

Uppriktig nyfikenhet
En klar ledare är nyfiken på andras upplevelser och ser att det är berikande för att åstadkomma resultat. Klart Ledarskap handlar om att kunna lyssna på och få andra att berätta om sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter utan att de påverkas av din uppfattning.

Klarhet och lärande samtal
Lärande samtal är ett strukturerat verktyg som skapar ömsesidigt lärande mellan kollegor och har potential att öka lärandet i hela organisationen.

Vad ger Klart Ledarskap organisationen?

Studier från olika organisationer visar att Klart Ledarskap bland annat ger:

  • bättre samverkan och kundservice
  • ökad produktivitet och effektivitet
  • ökad motivation för medarbetarna att stanna kvar i organisationen
  • ökad samverkan och stärkt tillit mellan organisationen och dess kunder

Ladda ned ett produktblad av Klart Ledarskap här Pdf, 61.1 kB.

 

Om innehållet i Klart Ledarskap

Nedan finns tre korta videoklipp där Linn Staberg förklarar delar av innehållet i första utbildningsdagen av Klart Ledarskap.

Upphovsmannen till Klart Ledarskap

Utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap är framtaget av den kanadensiska professorn Gervase R. Bushe, Clear Learning Ltd Länk till annan webbplats. och togs till Sverige år 2004.

Idag har över 7000 deltagare gått programmet i Skandinavien. Utbildningsmetoden har en dokumenterad positiv effekt på deltagarnas ledarbeteenden. Metoden beskrivs av Bushe i boken Klart Ledarskap (Ekerlids förlag), som du kan beställa här. Klart Ledarskap får endast genomföras av licensierade instruktörer hos någon partner i nätverket.