Klart Partnerskap - ett medarbetarprogram

Klart Partnerskap är ett utvecklingsprogram för medarbetare som bygger på färdigheterna från Klart Ledarskap. Klart Partnerskap består av konkreta färdigheter och verktyg för att öka självinsikten och medvetenheten hos medarbetare om vad som främjar och hindrar att partnerskap kan etableras och utvecklas. Således bidrar Klart Partnerskap till att såväl främja ett gott samarbetsklimat i arbetsgrupper som att etablera en lärande miljö.

Klart Partnerskap består av åtta moduler, (fyra halvdagar eller åtta 2-timmars pass).

Utvecklingsprogrammet genomförs av chefen för verksamheten, som själv ska har gått Klart Ledarskap tillsammans med en licenserad Klart Ledarskapsinstruktör. Genom att chefen för verksamheten leder utvecklingsprogrammet får denne möjlighet att bygga partnerskap med sina medarbetare, utveckla sina ledarfärdigheter och befästa verktygen och kunskapen från Klart Ledarskap, samt stärka sin förmåga att leda gruppen och samtidigt arbeta med verksamhetsfrågor.

Kontakta någon i intstruktörsnätverket för att veta mer om upplägget, eller läs mer i pdf:en nedan:

Klart Partnerskap Pdf, 330.4 kB.

Klart Partnerskap-logotyp