Referenser

Fram till dags dato har över 7000 chefer och ledare gått Klart Ledarskap i Skandinavien.

Klart Ledarskap kan även genomföras som en intern företagsutbildning, där alla deltagare kommer från samma organisation. För att Klart Ledarskap ska kunna uppnå störst effekt planeras upplägget utifrån organisationens nuläge, ambitioner och det sammanhang som kunden befinner sig i. På så sätt får instruktörerna förståelse för de utmaningar som kundens organisation står inför samt de mål och ambitioner som Klart Ledarskap skall vara ett stöd för att uppnå. Det ger möjlighet att till viss del vikta olika delmoment i programmet och vid behov fördjupa delar som är extra angelägna. Med denna planering får instruktörerna också möjlighet att lyfta in relevanta exempel kopplat till aktuella utmaningar i kundens verksamhet under utbildningens. Kunden kan å sin sida lyfta in viktiga verksamhetsfrågor i programmet som direkt kan relateras till färdigheter och verktyg från Klart Ledarskap.

Det finns även möjlighet att lägga till moment före och/eller efter utvecklingsprogrammet som syr ihop utvecklingsinsatsen med andra pågående verksamhetutvecklingsinsatser.

Nedan finner ni case från organisationer som genomfört Klart Ledarskap som en medveten satsning på ledarutveckling.

Även företagsinterna utbildningsomgångar får endast genomföras av licensierade instruktörer hos någon partner i nätverket Länk till annan webbplats..

Personliga referenser

I klippen nedan hör ni några personliga vittnesmål från deltagare av utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap